Programmadirecteur Strategie en Regie aan de slag

Op verzoek van de korpsleiding gaat Hans van Vliet aan de slag als interim-programmadirecteur Strategie en Regie. Tot zijn taak behoort het organiseren en bewaken van de samenhang tussen de bedrijfsvoering, de veranderagenda en de beheermatige gevolgen van het operationele politiewerk.

De interim-programmadirecteur geeft op strategisch niveau sturing aan het realiseren van deze samenhang. Als eerste stap daartoe wordt onder zijn verantwoordelijk voor eind maart het herijkte realisatieplan opgeleverd. Hans van Vliet krijgt ondersteuning van een programmabureau. Onder andere het huidige Landelijk Regieteam gaat hierin op.

Samenhang

Met het aantrekken van de interim-programmadirecteur Strategie en Regie geeft de korpsleiding invulling aan het voorstel van onder meer de Inspectie Veiligheid en Justitie om structureel meer aandacht te schenken aan sturing op deze samenhang. De korpsleiding onderschrijft deze suggestie. Om die reden draagt Henk van Essen binnen de korpsleiding voortaan de eindverantwoordelijkheid voor dit proces. De programmadirecteur treedt hierbij op als zijn adviseur.

 

Werkervaring

Hans van Vliet (1960) is sinds dertien jaar partner bij Deloitte Nederland. Dit bedrijf is gespecialiseerd in onder meer accountancy, consultancy en financiële advisering. Zijn eigen achtergrond is bedrijfseconomie en bedrijfskunde. Eerder werkte hij onder andere als financieel directeur en plaatsvervangend algemeen directeur bij het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam en als regiodirecteur Zuid bij Connexxion.

 

Prachtige opdracht

Hans beschikt over ruime ervaring binnen het publieke domein en over een breed bestuurlijk netwerk. Hij vervulde leidende rollen bij grote organisatorische veranderingen. De interim-programmadirecteur is inmiddels al aan de slag binnen het korps. Hans van Vliet: ‘Het is een prachtige opdracht en uitdaging om een bijdrage te kunnen leveren aan de majeure operatie waar de politie voor staat. Een opgave die zijn weerga niet kent.’