Principeakkoord pensioenen bereikt

Op 5 juni hebben we een principeakkoord rond de pensioenen bereikt. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft onze belangen behartigd in de landelijke onderhandelingen, die maandag 3 juni hervat waren na een periode van acties.

 

Na de mislukte onderhandelingen van vorig jaar volgden acties. Het voorstel dat toen op tafel lag, was voor de vakbonden onvoldoende. Wij hebben met de andere politiebonden én bonden van verschillende andere (veiligheids)sectoren de druk bij het kabinet voor een fatsoenlijk pensioen opgevoerd. Duizenden werknemers waren het niet eens met de oplopende AOW-leeftijd. Verder was er behoefte aan een regeling om eerder stoppen met werken. De acties en de maatschappelijk druk die daaruit voortvloeide plus het vooruitzicht op pensioenen die worden gekort, hebben ervoor gezorgd dat het kabinet de onderhandelingen wilde hervatten.

Principeakkoord
De afgelopen weken hebben het kabinet, de werkgevers en vakcentrales verkennende gesprekken gevoerd. Op basis daarvan heeft het kabinet de vakcentrales uitgenodigd om de onderhandelingen formeel voort te zetten die meerdere malen tot diep in de nacht zijn doorgegaan. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat er, na consultatie van de besturen waaronder het VCP-bestuur (de vakcentrale waar de VMHP bij aangesloten is), een principeakkoord is bereikt.

De waarborgen en doelen rondom de uitwerking zijn nu door de VCP aangescherpt, en er zijn belangrijke afspraken gemaakt op het gebied van onder andere de AOW en de zware beroepen. "Dit is een onderhandelingsresultaat waarmee we nu naar onze achterban gaan. De uiteindelijke stem ligt daar", zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Die achterban bestaat uit onder andere de politiebonden, zoals de VMHP. Wij raadplegen onze leden hierover (zie andere artikel).

Basis voor verdere uitwerking
Volgens de VCP vormt het principeakkoord een basis voor een toekomstbestendig pensioenstelsel, dat beter past bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en perspectief biedt op behoud van koopkracht. "We zijn erin geslaagd een aantal heldere doelen te formuleren waaraan het stelsel moet voldoen, en dat is winst", zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. "We zullen bij de uitwerking er nadrukkelijk scherp en kritisch op blijven sturen dat de doelen, zoals in het ontwerpadvies genoemd, worden gerealiseerd."

Vastomlijnde doelen
Belangrijke uitkomst van de onderhandelingen is dat het stelsel niet mag leiden tot een versobering van het pensioen en kostenneutraal gaat uitpakken voor de deelnemers. Verder is afgesproken dat deelnemers compensatie moeten krijgen voor afschaffing van de doorsneeopbouw. Er is afgesproken dat het nieuwe pensioencontract pech- en gelukgeneraties moet voorkomen. "Daarmee behouden we de solidariteit tussen generaties. Risico's in het opbouwen van pensioen kunnen tussen generaties evenwichtig worden gedeeld, met behoud van solidariteit. Er komt eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen voor werknemers en gepensioneerden. Voor de VCP zijn dit altijd belangrijke criteria geweest in de onderhandelingen voor een nieuw stelsel."

Stuurgroep
Een speciale stuurgroep waarin ook de VCP zit, zal bij de verdere uitwerking continu waken over de realisatie van deze doelen. "Op die manier zijn we in staat om te beoordelen of de voortgang in lijn is met wat we met zijn allen hebben afgesproken." Deze doelen stonden ook aan de basis van het voorstel dat de VCP onlangs zelf naar buiten bracht.

Nieuwe contract
Het nieuwe contract waarover binnen de SER is onderhandeld, is solidair en kent collectieve risicodeling. Allereerst wordt de afgesproken pensioendoelstelling vastgelegd waarbij vervolgens de premie de daaruit volgende arbeidsvoorwaardelijke toezegging is. Die premie wordt direct omgezet in een voorwaardelijk pensioen. Het pensioenstelsel blijft uitgaan van een levenslange uitkering.

Het SER-ontwerpadvies
De brief van de minister aan de Tweede Kamer
De veel gestelde vragen en antwoorden opgesteld door de VCP, de vakcentrale waarbij wij aangesloten zijn


Nieuwsoverzicht