Postactievendag over terrorisme

Terrorisme bekeken vanuit een drieluik van wetenschap, internationaal perspectief en lokaal niveau? Dat gebeurt op 11 oktober tijdens de jaarlijkse postactievendag in Huis 't Velde te Warnsveld.

Terrorisme is, als je de geschiedenis beziet, van alle tijden. De vormen waarin dit geweld plaatsvindt, zijn in de loop van de tijd veranderd. De snelle communicatie erover maakt dat het een groter fenomeen lijkt dan vroeger. Misschien is dat ook wel zo. Wat zijn de oorzaken en wat is er tegen te doen? Vragen die ongetwijfeld aan de orde komen tijdens de jaarlijkse postactievendag op woensdag 11 oktober in Huis 't Velde te Warnsveld.

Drieluik
Inleiders belichten dan het thema terrorisme via het bekende drieluik: vanuit de wetenschappelijke kant en het internationale en lokale niveau. Uiteraard is er ook ruimte voor discussie.

Internationaal
Kolonel Clement van Zalm van de Koninklijke Marechaussee en liaison bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding belicht terrorisme vanuit een internationaal perspectief.

Wetenschap
Vanuit de wetenschap spreekt Edwin Bakker. Hij is hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme aan de universiteit van Leiden en directeur van het Institute of Security and Global Affairs in Den Haag.

Lokaal
Esther Mirella Kipp en Rivka Wiarda Miedema van de Directie Veiligheid bij de gemeente Rotterdam belichten het lokale niveau. Zij zullen in de afsluitende inleiding beiden vanuit hun expertise de Rotterdamse aanpak van radicalisering bespreken.

Uitnodiging
Postactieven van de VMHP en VMHP'ers die in de 18-maandenregeling vallen, hebben per post een uitnodiging ontvangen. 


Nieuwsoverzicht