Politiebonden werken formeel samen

Op 27 maart tekenden de voorzitters van VMHP, ACP en ANPV de statuten voor de stichting samenwerkende Nederlandse Politievakorganisaties.

 

Naast deze samenwerkingsovereenkomst blijven de drie verenigingen zelfstandig en herkenbaar opereren. In gezamenlijkheid wordt bepaald op welke onderwerpen en gebieden wordt samengewerkt. Daarmee is de lijn die zo’n 1,5 jaar geleden werd ingezet, nu formeel. Toch blijven de drie verenigingen herkenbaar en leidend. Zowel in het bepalen op welke onderwerpen er wordt samengewerkt als in de zichtbaarheid richting hun eigen leden.

Meer bereiken voor leden
Voor de leden van de verschillende bonden verandert er niets. Caroline Bonekamp (voorzitter VMHP): “De meerwaarde van onze samenwerking zit hem er juist in dat we ons bewegen in verschillende netwerken. Zo zijn we alle drie aangesloten bij een andere ambtenarencentrale en ook internationaal bewegen we ons in verschillende cirkels. Door samen te werken, kunnen we meer bereiken voor onze leden. Tegelijkertijd laten we niet los wat ons uniek en effectief maakt.”

Gezamenlijk toekomstbeeld
De drie bonden hebben een gezamenlijk beeld van waar het heen moet met de politieorganisatie en de mensen die er werken. Xander Simonis (Voorzitter ANPV): “Politiemensen hebben een geweldig vak dat wordt gedragen door hondstrouwe collega’s. De afgelopen jaren is de organisatie helaas in zwaar weer terechtgekomen. Als samenwerkende politievakorganisaties zijn we ervan overtuigd dat een gezonde en vitale politieorganisatie alleen ontstaat door politiemensen hun vak weer terug te geven. Politiemensen moeten meer dan nu het geval is invloed kunnen uitoefenen op hun werk en loopbaan. Door als vertegenwoordigers van politiemensen samen te werken, kunnen we daar een nog betere invulling aan geven.”

Invloed uitoefenen
De wereld verandert en samenwerken is de enige manier om als organisaties invloed te kunnen blijven uitoefenen. Binnen de politie, maar ook binnen het veiligheidsdomein. Gerrit van de Kamp (voorzitter ACP): “Politiemensen vragen al jaren om samenwerking. Ik krijg regelmatig de vraag: ‘Waarom zijn er 4 aparte politiebonden?’. Natuurlijk heeft dit te maken met het verleden en laten we eerlijk zijn: het is tegelijkertijd jarenlang heel effectief gebleken. De wereld is echter veranderd. Er is een Nationale Politie, we zien nationaal en internationaal dat er steeds meer wordt samengewerkt binnen de sector veiligheid. Maar ook dat arbeidsvoorwaarden en rechtspositie steeds complexer worden. Om al die trends het hoofd te bieden en daarmee op te komen voor de belangen van onze achterban, is het belangrijk samen te werken. Daarom hebben we deze stichting opgericht.”

ACP, VMHP en ANPV werken samen vanuit een aantal uitgangspunten. Een daarvan is dat (politievak)organisaties, die bereid zijn binnen deze uitgangspunten samen te werken, van harte welkom zijn zich bij ons aan te sluiten. De bereidheid om in een brede coalitie samen te werken blijft, ook met de oprichting van deze stichting het streven.


Nieuwsoverzicht