Politiebonden presenteren gezamenlijke CAO-inzet

Een structurele loonsverhoging van 3,3 procent met een minimum van € 100 bruto per maand, plus een eenmalige reorganisatiebonus in juni 2015. Dat eisen de vier landelijke politiebonden in hun gezamenlijke inzet voor een nieuwe politie-CAO. De onderhandelingen daarover met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gaan volgende week donderdag van start. De vier bonden (ACP, NPB, ANPV en VMHP) hebben in december eerst allemaal hun eigen eisenpakketten bekendgemaakt. Op verzoek van hun leden hebben ze de afgelopen weken onderzocht of het mogelijk was om één gezamenlijke inzet tegenover die van de werkgever te zetten. Hun eisen leken voldoende bij elkaar in de buurt te liggen om daarover snel tot overeenstemming te komen. De inzet die de werkgever op 7 december bekendmaakte vonden de politiebonden unaniem te oppervlakkig en onduidelijk om als basis te dienen voor serieuze onderhandelingen. Sinds de jaarwisseling zijn dan ook eerst informele gesprekken gevoerd om te komen tot meer concrete onderhandelingspunten. Dat heeft er echter nog niet toe geleid dat de werkgever een nieuw, meer concreet CAO-aanbod op tafel heeft gelegd. Dat gaat naar verwachting pas gebeuren tijdens de eerste officiële CAO-onderhandelingsdag, volgende week donderdag 12 februari.

Nieuwsoverzicht