Politiebonden niet akkoord met nieuw cao-voorstel

Wij gaan niet akkoord met het nieuwe cao-voorstel van de werkgever. Dit is besloten na contact met een groot deel van de (kader)leden van de vier politiebonden.

De werkgever stelde een loonsverhoging van 7 procent voor maar dat is verdeeld over drie jaar. Bovendien gaat het ons om meer dan een loonbod. Politiemensen ervaren elke dag een enorme werkdruk. Het aantal medewerkers staat dan ook niet in verhouding tot de grote hoeveelheid werk, met alle gevolgen van dien zoals een hoog ziekteverzuim. Daar moeten structurele oplossingen voor komen.

Op orde brengen
Ook moet er werk worden gemaakt van het ouderenbeleid en doorstroombeleid. Kortom: de politieorganisatie moet op orde worden gebracht. Zoals verwoord in ons herstelplan dat we met de andere drie bonden opgesteld hebben.

Politiemensen hebben hun bedenkingen bij het hervatten van de cao-onderhandelingen. Grote veranderingen zijn hard nodig. Het kan niet zo zijn dat collega’s nog jaren door moeten op dezelfde weg.

Concreet
De werkgever moet op dit soort essentiële onderwerpen met concrete maatregelen komen. Want voor de politievakbonden is duidelijk dat het huidige bod van de minister en korpsleiding nog onvoldoende is om tot een gedragen cao te komen.

Voor de politiebonden blijft het realiseren van het herstelplan en het oplossen van de gezagsproblematiek van de werkgever cruciaal.

Hoe nu verder?
Op grond van het bovenstaande hebben de besturen van de politiebonden de volgende besluiten genomen (zie ook deze infographic):

  1. De inzet van de gezamenlijke politievakbonden zoals gesteld in ons eerste ultimatum blijft overeind (gezamenlijke cao-inzet, herstelplan/capaciteit en oplossen van de gezagscrisis).
  2. Er is ruimte voor een verkennend(e) gesprek(ken) met de werkgever over het deel van het bod dat gaat over inkomen en secundaire arbeidsvoorwaarden. De werkgever heeft immers een bod gedaan en nog geen eindbod. Er is in deze fase nog geen sprake van heropening van de onderhandelingen.
  3. De uitkomst van het verkennend(e) gesprek(ken) bepaalt of de cao-onderhandelingen heropend worden of niet.
  4. Er is op dit moment geen enkele reden om het actietraject te stoppen. De voorbereiding van meerdere nieuwe acties gaat door.
  5. Vanaf medio augustus worden de acties uitgebreid als de situatie daartoe aanleiding geeft. Zo houden wij de druk op de werkgever.

Via onder andere deze site houden we jullie op de hoogte. Wil je meer weten over de achtergronden, bekijk dan het cao-overzicht.


Nieuwsoverzicht