Politiebonden in actie voor loonsverhoging

De politiebonden ACP, NPB, ANPV en VMHP roepen hun leden op vanaf maandag 9 maart alleen nog bekeuringen uit te schrijven bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid en in alle andere gevallen te volstaan met een waarschuwing. Dit is de eerste van een reeks collectieve acties om minister Opstelten van Veiligheid en Justitie onder druk te zetten om met betere CAO-voorstellen te komen.

In eerste instantie worden alleen medewerkers van wijkteams opgeroepen aan de bonnenactie deel te nemen. Dat is in de aanzegging aan de werkgever vastgelegd. Deze collega’s moeten voor zichzelf de afweging maken of ze wel of niet meedoen. We gaan ervan uit dat ze zich massaal bij de bonnenactie zullen aansluiten: des te groter is het effect en des te groter het signaal naar de minister en de druk op de politiek.

LET OP: De bonnenactie is niet van toepassing bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. In dat geval moet uiteraard wel degelijk een boete worden geschreven. Dat geldt ook als mensen (opzettelijk) misbruik proberen te maken van het coulancebeleid.

In plaats van een officiële bekeuring kunnen collega’s de burgers een door de bonden geproduceerde actiebon meegeven, met daarop in het kort de reden van de coulance richting de burgers. Deze bonnen worden in blokjes van twintig exemplaren door de actieteams van de bonden verspreid binnen de eenheden.


Nieuwsoverzicht