Politiebonden gaan achterban raadplegen over CAO-mandaat

Minister Van der Steur en de politiebonden hebben vandaag van verkenner Hans Borstlap te horen gekregen met welke ‘handreikingen’ het volgens hem mogelijk moet zijn om de vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe politie-CAO weer vlot te trekken. Hij heeft daarbij geen bedragen of percentages genoemd, uitsluitend hoofdlijnen en aandachtspunten. Zowel de minister als de politiebonden gaan bekijken of ze mandaat kunnen krijgen om binnen de door Borstlap genoemde kaders de onderhandelingen te hervatten.

De minister zal hiervoor overleg voeren binnen het kabinet. De politiebonden gaan vanaf volgende week het land in om van hun leden te horen of het resultaat van de verkenning voldoende perspectief biedt om weer met de minister te kunnen onderhandelen. De bonden zullen dit ieder afzonderlijk doen: de leden bepalen immers uiteindelijk welke koers er gevaren wordt. Elke bond heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid.

 

Aan de hand van de uitkomst van de ledenraadplegingen zullen de bonden met elkaar bespreken of, en zo ja onder welke voorwaarden, er mogelijk weer onderhandeld kan worden. Een fatsoenlijke nieuwe politie-CAO: dat is en blijft het doel waarvoor de politiebonden samen actievoeren. De ledenraadplegingen van de bonden gaan volgende week maandag (12 oktober) van start en zullen twee weken in beslag nemen.

 

De VMHP zal haar leden digitaal raadplegen. Houdt dus de website je mail in de gaten!