Politiebonden: Fors ingrijpen strategische sturing NP noodzakelijk

Op 22 oktober 2014 lieten de politiebonden minister Opstelten weten geen vertrouwen meer te hebben in het huidige proces rond de vorming van de Nationale Politie. De bonden hebben de minister dringend geadviseerd fors in te grijpen in de strategische sturing van de organisatie. Met de minister was afgesproken dat hij voor 15 november a.s. zou reageren. De bonden herkennen zich dan ook in het bericht zoals gisteren verschenen in de media waarin gemeld werd dat de Nationale Politie kampt met ernstige problemen.

 

‘Bijna 2 jaar na de start van de Nationale Politie is de organisatie in zwaar weer terecht gekomen. Er is sprake van een aantal forse problemen die liever gisteren dan vandaag moeten worden opgelost’, aldus een woordvoerder van de bonden. ‘Via de brief bestemd voor de Kamerleden van de vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie (V&J) (zie bijlage) informeren wij de Tweede Kamerleden over de huidige stand van zaken. Nu fors ingrijpen in de strategische sturing van de Nationale Politie is noodzakelijk niet alleen voor collega’s op de werkvloer, maar zeker ook voor de veiligheid van de burgers in ons land.’

 

Problemen Nationale Politie

Op basis van de ervaringen van onze leden, maar ook op basis van een aantal strategische rapporten van de verschillende toezichthouders, komen de vakbonden tot de conclusie dat de Nationale Politie kampt met o.a. de volgende problemen:

 

• Gebrek aan samenhang, grip en regie op het hele veranderingsproces. Er wordt teveel gedaan (om de snelheid in het proces te houden), maar dit gaat ten koste van een goed doordachte aanpak. 

 

• Weinig ruimte voor inbreng vakmanschap en vertrouwen. De erkenning van het vakmanschap mist en door doorgeslagen sturing wordt de professionele ruimte niet benut. Mensen voelen zich onvoldoende gezien in hun professionaliteit en als vakmensen niet serieus genomen. 

 

• Er wordt gewerkt vanuit een papieren werkelijkheid waardoor er onvoldoende beeld is van wat de plannen betekenen op de werkvloer. Hierdoor ontstaat er een gigantische werkdruk. Dit heeft grote gevolgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. 

 

• Uit de begroting van de Nationale politie blijkt dat de beoogde bezuinigingen niet gehaald worden (oa kosten vorming Nationale Politie). Resultaat daarvan is niet alleen een bepaalde mate van onzekerheid onder collega's over baanzekerheid en inkomen, maar het heeft ook gevolgen voor de instroom van nieuwe politiemensen. De instroom blijft achter en daarmee ontstaat er, als een grote groep oudere collega’s uitstroomt, op (korte) termijn een probleem. 

 

• De politie heeft intern onvoldoende grip om de gemaakte afspraken, o.a. CAO, ook op de werkvloer uit te (laten) voeren. Dit tast het vertrouwen van de werknemers in de werkgever aan. 

 

De problemen met ICT, financiën en personeel zoals gisteren genoemd in het bericht van de NOS komen veelal voort uit één van de geconstateerde problemen.

 

Oplossingen

De minister heeft inmiddels laten weten dat de genoemde rapportages op weg zijn naar de Tweede Kamer en dat hij in de begeleidende brief voorstellen doet voor de mogelijke oplossingen. De vakbonden zijn hier (nog) niet van op de hoogte en/of hebben meegepraat over een oplossingsrichting. Een woordvoerder van de bonden: ‘Uiteraard hebben ook wij een idee over de mogelijke oplossingsrichting. Voor de politiebonden staat als een paal boven water dat er fors moet worden ingegrepen in de strategische sturing van de Nationale Politie. Op de rest van onze oplossingen lopen wij nog niet vooruit, deze zullen de politiebonden in de komende gesprekken met Minister en korpsleiding delen. In algemene zin zullen de politiebonden de komende periode hun verantwoordelijkheid (blijven) nemen om bij te dragen aan het succes van de Nationale Politie door gevraagd en ongevraagd te adviseren aan korpsleiding, minister en politici. Het belang van een goed functionerende Nationale Politie, voor zowel individuele collega’s als burgers is heel groot. De eerste stappen zijn gezet, de Nationale politie moet slagen.

 

Links:

nos.nl/video/718710-grote-problemen-bij-vorming-nationale-politie.html

 

nos.nl/artikel/718599-grote-problemen-nationale-politie.html

 

www.nu.nl/algemeen/3922513/aansturing-nationale-politie-moet-beter.html

 

www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3784276/2014/11/06/Politie-zorgt-slecht-voor-zieke-medewerkers.dhtml

 

www.nrc.nl/nieuws/2014/11/06/opstelten-grijpt-in-bij-problematische-vorming-nationale-politie/

 

Brief van vakbonden aan Tweede Kamer commissie