Politieactie voor cao op 5 juli

De bonden maken zich klaar voor collectieve acties. Voor donderdag 5 juli staat in Den Haag een actie gepland met kaderleden.

De VMHP, ACP, NPB en ANPV hebben zes weken geleden een ultimatum gesteld aan de werkgever. Daarin vroegen wij uiterlijk 1 juli te reageren op vier punten, waaronder een verzoek om het herstelplan van de bonden op te pakken. 

Reacties op ultimatum
Afgelopen weekend heeft de werkgever de bonden laten weten dat maandag 2 juli een reactie op het ultimatum zou volgen. De werkgever (minister en korpschef) heeft inmiddels een reactie gegeven. Ook heeft de korpschef zelf een brief gestuurd.

Vervolg
Op 5 juli bespreken de bonden met de kaderleden de huidige stand van zaken en de voortgang van het verloop van de cao-onderhandelingen. Wij hebben dan een actie op het Hofplein in Den Haag.


Nieuwsoverzicht