Pleidooi op Europees niveau

Meer politiemensen, meer budget, minder geweld tegen hulpverleners. Belangrijke punten die ook Eurocop in haar politieke agenda heeft staan. Door lid te zijn van de VMHP weet je dat ook op Europees niveau via Eurocop onze belangen behartigd worden.

Door de aard van de dreigingen worden steeds meer rollen verwacht van de politie in de Europese lidstaten. Wij moeten meer doen met significant minder middelen. Eurocop vindt dat we hier de aandacht voor moeten vragen. Het vertrouwen van de politie is immers gelinkt aan het vertrouwen van Europese burgers in een veilige Europese Unie (EU).

Schengen
Eurocop stelt dat de EU moet aansturen op een slimmer management van Schengen, zoals een sterkere implementatie van de regels. Bovendien moet een Europa die de grenzen open gesteld heeft, ook voldoende financiële middelen en politiemensen hebben.

Veiligheid
Politiebudgetten zijn echter in vele lidstaten erg laag geworden door de economische crisis. Hierdoor dreigen de rechten van politiemedewerkers in het geding te komen. Denk aan de veiligheid van het personeel versus de nieuwe rol rondom de terreurdreiging. Eurocop gelooft dat naast deze thema’s op de politieke agenda krijgen, de kracht vooral ligt in samenwerking. Voorop moet staan: vrijheid, rechtvaardigheid en bescherming behouden.

Doelen
Dit alles wordt samengevat in vier doelen:
1. A Social Europe for the Police
2. Internal Security in Europe
3. Safety for the Police
4. Solidarity and Network building

Wil je meer weten over de plannen? Lees dan de Eurocop-catalogus.


Nieuwsoverzicht