Peter van Brakel, oud voorzitter VMHP, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Peter Van Brakel (74) voorheen werkzaam bij de Nederlandse Politie, laatstelijk als korpschef van de regiopolitie Friesland, ontplooide/ontplooit de activiteiten: 1994-2008 bestuurder bij Veilig Verkeer Nederland. De heer Van Brakel was actief als secretaris van het Dagelijks Bestuur (1994-1995), secretaris van het Algemeen Bestuur (1995-1999), secretaris van de Verenigde verkeersveiligheidsorganisatie VVO (1999-2000) en secretaris van de Verenigde verkeersveiligheidsorganisatie 3VO (2000-2003) en secretaris van het Nationaal Centrum Verkeersveiligheid (NCVV) (2003-2008) en als secretaris van het district Utrecht (2003-2005). Daarnaast was hij voorzitter van de Stichting nationaal Centrum Veilig Verkeer. Deze stichting had/heeft als doelstelling het inrichten, in stand houden en exploiteren van een voorlichting-, instructie- en studiecentrum voor veilig verkeer en het verrichten van alle handelingen in de ruimste zin van het woord, welke hiermee verband houden. 1996-2008 coördinerend redacteur ten behoeve van het handboek voor de politie (Stapel & De Koning). 2001-2012 voorzitter van de Bezwaren Advies Commissie van de Nederlandse Politie Academie. 2003-2016 voorzitter van de Raad van Toezicht van de Zorggroep Liante (Zuidoost-Friesland). 2005- 2010 bestuurslid van de Stichting Meldpunt Vermissing Nederland. De heer Van Brakel was ook actief als voorzitter van de begeleidingscommissie Hulplijn vermiste personen. 2005-2011 voorzitter (2005-2008) en lid/plaatsvervangend voorzitter (vanaf 20080 van de commissie van Beroep Politie examens van de Nederlandse Politie Academie Daarnaast was de heer Van Brakel onder meer actief als lid van de Adviesgroep Slachtofferzorg (ministerie van Veiligheid en Justitie), als bestuurslid van het Nationaal Centrum Preventie, als adviserend lid van de Commissie Veiligheid van de VNG, als voorzitter van de Vereniging van Hogere Politieambtenaren, als lid van de Centrale Commissie Misdaadvoorkoming, als lid van het curatorium van de Nederlandse Politie Academie, als bestuurslid van de CVOB-kring voor de politieadministratie en als lid van de begeleidingscommissie van het Politie Studiecentrum te Warnsveld. Gelet op de aard, duur, uitstraling van zijn activiteiten, is de heer Van Brakel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau bij Algemene Gelegenheid 2016.

Nieuwsoverzicht