Perspectiefnota toekomst pensioenstelsel gepresenteerd

Staatssecretaris Klijnsma heeft op 6 juli een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een notitie over de hoofdlijnen voor een toekomstige inrichting van het pensioenstelsel in Nederland. De notitie is het resultaat van de eerdere bijeenkomsten die werden belegd in het kader van de Nationale Pensioendialoog.

Nieuwsoverzicht