Overleg inrichten en bemensen ZSM

Wij hebben met de werkgever en de andere vakorganisaties op 14 december overleg gevoerd over ZSM. Binnenkort volgt een tweede overleg.

De werkgever, politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid en de vakorganisaties, waaronder de VMHP, hebben donderdag 14 december 2017 overleg gevoerd over ZSM. Insteek was te komen tot een afspraak over de wijze waarop met de personele gevolgen wordt omgegaan. Partijen kijken terug op een constructief overleg en hebben uitgangspunten geformuleerd die de komende dagen worden uitgewerkt. Volgende week wordt er een vervolgoverleg gepland en de intentie is uitgesproken om in dat overleg tot overeenstemming te komen over de spelregels voor bemensing ZSM.


Nieuwsoverzicht