Overeenstemming nieuw stelsel aanstellingen

In het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP) van 1 juni is met alle partijen overeenstemming bereikt over de introductie van een nieuw stelsel voor executieve aanstellingen.

Over dit nieuwe stelsel zijn afspraken gemaakt in de CAO Politie 2015-2017. Het stelsel maakt het mogelijk om politiemedewerkers die specifieke politietaken uitvoeren executief aan te stellen zonder een volledige initiële opleiding gevolgd te hebben. Zij mogen alleen taken en bevoegdheden uitoefenen binnen hun functie.

FinEc of cybercrime
Vooralsnog gaat het om functies binnen de vakgebieden intelligence, forensische opsporing en specialisten die worden ingezet op FinEc of cybercrime. De betreffende medewerkers worden niet uitgerust met geweldsmiddelen. Deze medewerkers volgen een kortere opleiding, gericht op hun functie. Ook worden voor hen aparte aanstellingseisen vastgesteld.

Gevolg
Het wordt voor de politieorganisatie zo makkelijker om mensen met specifieke kennis van buitenaf aan te trekken en ze als executieve politiemedewerker sneller in te zetten op een veiligheidsthema. Voorbeelden hiervan zijn de registeraccountant werkzaam binnen financieel-economische opsporing (FinEc) of de IT professional binnen het team High Tech Crime.

Uitwerking
In CGOP-verband zal de komende periode worden gewerkt aan de verdere uitwerking van dit nieuwe stelsel. Ook moet regelgeving worden aangepast. De bereikte overeenstemming in het CGOP van 1 juni over het nieuwe stelsel heeft ook tot gevolg dat er een akkoord is op het verder kunnen werven en aanstellen van de specialisten FinEc en Cybercrime. Tot aan de daadwerkelijke invoering van het nieuwe aanstellingenstelsel worden deze specialisten aangesteld als ATH-ambtenaar in combinatie met een aanwijzing tot BOA.


Nieuwsoverzicht