Oproep aan negatief gematchte collega's

De VMHP en ACP hebben gesproken met een groep oud-leidinggevenden en coördinatoren die negatief zijn gematcht. Net als jij willen zij weer aan het werk op hun oude functieniveau. Maak je deel uit van deze groep? Meld je dan bij de ACP of VMHP.

Voorbeelden zijn coördinatoren (10) die naar 9 zijn gematcht en teamchefs (11) die van teamchef (11) naar teamchef B (10) zijn gegaan. Of collega's die een functie in schaal 13 hadden voor het LFNP en naar een functie op schaal 12 niveau zijn gematcht. Als oud-leidinggevende ben je herplaatsingskandidaat geworden en gaat de korpschef je plaatsen in een passende functie op advies van de PAC.

 

Bij het opstellen van de regelgeving rond reorganisaties hebben de bonden bedongen dat wanneer je als herplaatsingskandidaat geplaatst bent op een lager functieniveau dan waarin je voor invoering van het LFNP was aangesteld, je garantie hebt op twee keer een aanbod binnen drie jaar naar het oude functieniveau. De afspraken hadden meteen uitgevoerd kunnen worden. Wij zijn er niet gerust op dat de organisatie dat ook meteen regelt met de plaatsing hoewel die mogelijkheid er wel was.

Bijeenkomst

Wij delen de wens van oud-leidinggevenden en coördinatoren om weer op hun oude niveau te kunnen werken en willen graag met iedereen in contact komen die dit overkomt. Wij willen weten of er verschillend is omgegaan met de belofte tot herplaatsing en samen in een bijeenkomst bespreken wat wij voor jullie kunnen betekenen.

Neem contact op met de VMHP of ACP

Als je deel uitmaakt van deze groep kun je je melden bij de VMHP of ACP :

 

belang@vmhp.nl of ledencontact@acp.nl

Hieronder het overzicht van de afspraken.

Gemaakte afspraken:

 

LFNP garantie (art. 55oa Barp):

 

Als HPK plaatsing op lager gewaardeerde functie

Plicht bevoegd gezag

Binnen drie jaar twee keer aanbod passende functie op het niveau van de functie waarop hij was aangesteld voor aanwijzing als herplaatsingskandidaat, inclusief ten minste 24 OVW punten.

 

Complex LFNP – Reorganisatie NP (art. 55ob Barp)

 

Na plaatsing op lager gewaardeerde functie

Plicht bevoegd gezag

Binnen drie jaar twee keer aanbod passende functie op het niveau van de functie voor invoering LFNP (tenzij LFNP-garantie wordt toegepast)