Oproep aan leidinggevenden: doe mee aan enquête over selectieprocedure!

Waarom solliciteren huidige leidinggevenden al dan niet naar een van de nieuwe leidinggevende functies binnen de Nationale Politie? Welke rol speelt de gehanteerde selectieprocedure voor geschikte kandidaten daarbij? De bonden roepen leidinggevende collega’s op hun ervaringen te delen door het invullen van een digitale vragenlijst. Het zijn roerige tijden voor politiemedewerkers. Aan de basis van alle veranderingen staan de komst van de Nationale Politie, de personele reorganisatie die daarmee samenhangt en zeker ook het tegelijkertijd in te voeren nieuwe landelijke functiegebouw (LFNP). Ook de huidige leidinggevenden zijn dagelijks bezig met de veranderingen binnen de politiesector. Niet alleen krijgen ze daarover vragen van collega’s te beantwoorden, ook hebben ze in veel gevallen gesolliciteerd naar een van de leidinggevende LFNP-functies binnen het nieuwe nationale korps.

Eerste sollicitatieronde

Inmiddels is de eerste sollicitatieronde op dat gebied zo goed als afgerond. Daarbij is een door de bonden bepleite selectieprocedure gehanteerd, waarbij het oordeel van (vertegenwoordigers van) de werknemers veel gewicht in de schaal legt (zie hieronder voor meer informatie over deze aanpak). Opmerkelijk genoeg bleken echter veel minder collega’s naar een leidinggevende LFNP-functie te hebben gesolliciteerd dan verwacht.

 

Dat heeft ertoe geleid dat de bonden onderzoeksbureau Motivaction hebben gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de ervaringen van de huidige leidinggevenden met de nieuwe selectieprocedure. Dat is gebeurd in goed overleg met de werkgever. Het doel is alle partijen meer inzicht geven in de beweegreden van leidinggevenden om al dan niet te solliciteren.

 

Digitale vragenlijst

Het onderzoek bestaat uit een digitale vragenlijst. Het beantwoorden van de vragen duurt circa 10 tot 15 minuten. Deelname is anoniem en Motivaction gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met de verzamelde onderzoeksgegevens om. Ben jij leidinggevende? Maak ons dan deelgenoot van jouw ervaringen en verwachtingen door de digitale vragenlijst in te vullen. Daarvoor hoef je niets anders te doen dan dop onderstaande link te klikken. Bij voorbaat dank voor de genomen moeite.

Link naar de enquête

Procedure selectie leidinggevenden