Oproep aan korpschef: waarop wordt bezuinigd?

Na de brandbrief die de politiebonden deze week aan het kabinet stuurden over de bezuinigingen op de politie, heeft ook korpschef Erik Akerboom een brief van de bonden ontvangen. De politiebonden vragen hem inzichtelijk te maken waarop de Nationale Politie gaat bezuinigen. Als het kabinet blijft bij het besluit om geen extra geld vrij te maken voor de politie en de veiligheidssector, zal de Nationale Politie linksom of rechtsom moeten zorgen voor een sluitende begroting. Het is volgens de bonden onvermijdelijk dat dit ten koste gaat van de medewerkers, hun professionaliteit en van de werkgelegenheid bij de Nationale Politie. Daarom hebben zij de korpschef in de brief gevraagd welke - noodgedwongen - bezuinigingen hij van plan is door te voeren en daarnaast duidelijkheid te verschaffen over wat dit volgens hem betekent voor de veiligheid in Nederland. De komende periode willen de politiebonden in gesprek blijven met de korpschef over alles wat de medewerkers, kwaliteit en continuïteit van het politiewerk raakt. Zij zullen hem in het eerstvolgende gesprek oproepen zich aan te sluiten bij de 'coalitie voor veiligheid', die als doel heeft met zoveel mogelijk partijen aandacht te vragen voor de steeds slechter wordende financiële positie van de veiligheidsketen en de gevolgen daarvan.

Nieuwsoverzicht