Opgelet: financiële gevolgen voor je partner (ANW)

Als je na 31 januari 2018 overlijdt, heeft dit mogelijk financiële gevolgen voor je partner. De VMHP waarschuwt de werkgever en de CMHF hier al langer voor. Het TV-programma RADAR heeft hier afgelopen maandagavond aandacht aan besteed.

Noch VMHP, noch één van de andere politiebonden, is direct betrokken geweest bij de onderhandelingen die op verzoek van het ABP bestuur hierover hebben plaatsgevonden. Die onderhandelingen over dit soort onderwerpen vinden namelijk plaats in de Pensioenkamer, waarin (overheids)werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zijn; de laatste in de vorm van afgevaardigden vanuit de centrales CNV, FNV, AC en CMHF.

Niet ingestemd
Het op 6 juli 2017 afgesloten onderhandelaarsakkoord is ook door de CMHF voorgelegd aan de bij de CMHF aangesloten bonden, zoals de VMHP er één van is. Als enige van de bij de CMHF aangesloten bonden heeft de VMHP toen niet ingestemd met het bereikte onderhandelaarsakkoord, waarbij versobering op het gebied van de nabestaandenvoorziening doorslaggevend was. Alle centrales, ook de CMHF, hebben uiteindelijk in november 2017 met het onderhandelaarsakkoord ingestemd. Het akkoord bevat niet alleen verslechteringen, maar ook positieve aspecten, die echter voor gepensioneerden geen effect hebben.
 
Aanbod
Binnen het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP) heeft de VMHP eind november 2017 bij de werkgever aandacht gevraagd voor de ontstane problematiek, toen het vervallen van de compensatie via de Algemene nabestaandenwet (ANW) een feit was. Dit heeft er toe geleid dat de politiewerkgever en de gezamenlijke politievakorganisaties in technische zin overeengekomen zijn dat de werkgever aan haar personeelsleden het aanbod doet om individueel, voor eigen rekening,  gebruik te maken van een semi-collectieve ANW-hiaatverzekering.

Partner
De VMHP heeft daarbij ook aandacht gevraagd voor de positie van de gepensioneerde politieambtenaar, die een partner heeft die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. De werkgever stelt dat bij pensionering er geen binding meer is met de werkgever; de gezamenlijke politievakorganisaties hebben desalniettemin erop aangedrongen dat er ook voor genoemde doelgroep gepensioneerden een soortelijke voorziening als aanbod wordt gerealiseerd. Of dat gaat gebeuren, is nu nog niet bekend.
 
Complex
Het hoofdbestuur van de VMHP betreurt de beslissing die sociale partners in de Pensioenkamer op dit aspect hebben genomen en waarmee de centrales uiteindelijk hebben ingestemd. De relatief goedkope ANW-compensatie-voorziening, die betaald werd door werkgever en werknemers gezamenlijk, is nu uitgemond voor degenen die het kan raken, in een aanzienlijk duurdere voorziening. De complexiteitsreductie die het ABP-bestuur voor ogen stond, is inmiddels uitgemond in een uiterst complexe situatie. Het TV-programma RADAR heeft hier maandagavond 8 januari aandacht aan besteed.

Verzekering
De werkgever adviseert om, als het nodig is, zelf iets te regelen voor je partner als aanvulling op het nabestaandenpensioen, bijvoorbeeld door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of nabestaandenverzekering (zie ook dit nieuwsbericht). Het korps heeft als noodvoorziening voor de duur van één jaar een collectief contract bij Loyalis gesloten, waarmee je het vervallen van de ANW-compensatie voor je partner op kunt vangen. Gedurende het jaar wordt via een verplichte Europese aanbesteding een langdurige oplossing geregeld.

Meer info
Je kunt je aanmelden zonder medische waarborgen te leveren. De werkgever regelt de premie-inhouding op je bruto salaris. Of deze aanvullende verzekering nodig is, bepaal je zelf. Dat is afhankelijk van de financiële situatie van je partner, in het geval je komt te overlijden. De werkgever adviseert om je vóór 1 februari 2018 in te schrijven, zodat je nieuwe dekking aansluit op de huidige ANW-compensatie. Zie verder het politie-intranet en ons eerdere nieuwsbericht hierover. Hier vind je een overzicht met premies.
 


Nieuwsoverzicht