Op alle teams een teamchef!

Het is de ACP opgevallen dat er in de inrichting van de nationale politie afdelingen zijn waar geen teamchef in de inrichting is opgenomen.

De ACP wil dat er per direct een onafhankelijk onderzoek komt naar de LFNP-technische juistheid van de gemaakte keuzes bij die 117 teams. Daar waar ten onrechte gekozen is voor een niet-leidinggevende functie, moet dat worden aangepast. Daarna worden die functies alsnog opgenomen in de selectieprocedure leidinggevenden op de wijze zoals die met de politiebonden is afgesproken.

De VMHP sluit zich aan bij de ACP en ondersteunt het verzoek om nader onderzoek op korte termijn.


Nieuwsoverzicht