Op alle teams een teamchef!

Het is de ACP opgevallen dat er in de inrichting van de nationale politie afdelingen zijn waar geen teamchef in de inrichting is opgenomen.

Bij navraag bij de korpsleiding kwam er een lijst waaruit blijkt dat van de 602 afdelingen uit het inrichtingsplan van de nationale politie er 117 (19,5 %) geen leidinggevende hebben uit het LFNP-domein leiding. Bij die teams is dat opgelost door een functie te gebruiken uit de vakgebieden operationeel specialist of bedrijfsvoeringspecialist. Die oplossing lijkt meer ingegeven vanuit (oud) hiƫrarchisch denken (het mag een schaaltje minder zijn) dan redeneren vanuit het LFNP. Dit is in veel gevallen geen correcte oplossing. De korpsleiding stelt zich op het standpunt dat ze op dit moment geen aanpassingen wil doen.

Voor de VMHP en de ACP is dit niet acceptabel. Met name de groep leidinggevenden komt bij de reorganisatie nationale politie stevig in de verdrukking. Het aantal leidinggevende functies wordt al meer dan gehalveerd. Als er dan ook nog eens functies worden ingevuld met een verkeerde LFNP-labeling, is dat dubbel zuur. Daar komt nog bij dat de medewerkers uit zulke teams de mogelijkheid wordt onthouden om hun eigen leidinggevende mee te selecteren.

Oplossing

De ACP wil dat er per direct een onafhankelijk onderzoek komt naar de LFNP-technische juistheid van de gemaakte keuzes bij die 117 teams. Daar waar ten onrechte gekozen is voor een niet-leidinggevende functie, moet dat worden aangepast. Daarna worden die functies alsnog opgenomen in de selectieprocedure leidinggevenden op de wijze zoals die met de politiebonden is afgesproken.

De VMHP sluit zich aan bij de ACP en ondersteunt het verzoek om nader onderzoek op korte termijn.