Nieuwe regeling aanvraag functieonderhoud

Per 1 juli kun je een verzoek voor de nieuwe regeling aanvraag functieonderhoud (RAAF) bij de werkgever indienen.

De RAAF is bedoeld voor collega’s die sinds 1 juli 2016 minimaal een jaar in een nieuwe LFNP-functie zitten, maar in feite wezenlijk afwijkend werk doen. Collega’s die op basis daarvan een officiële wijziging willen. Soms betekent dat promotie, soms simpelweg een andere functie.

Oud
Deed je vóór het LFNP en de reorganisatie werkzaamheden die geen onderdeel waren van je officiële functie? Dan konden die er bij het functieonderhoud aan worden toegevoegd. Dat is met de komst van LFNP-functies veranderd.

Nieuw
In de nieuwe regeling functieonderhoud moet je LFNP-functie, je vakgebied, je werkterrein, je aandachtsgebied of je specifieke functionaliteit geheel anders zijn dan je officiële functie vermeldt. Bovendien moet je bevoegd gezag jou schriftelijk hebben opgedragen om dit ‘anders’ te doen. We raden je aan om niet eerder dan 1 juli 2017 een verzoek in te dienen. Pas vanaf dat moment werken de eerste collega’s minimaal een jaar in hun LFNP-functie. Dat is een harde eis bij het indienen van een verzoek.

Beoordeling verzoek
Vanaf het moment dat het verzoek wordt ingediend, kun je op zijn vroegst na 8 weken een voorgenomen besluit verwachten met een toewijzing of afwijzing. In die tijd onderzoekt de werkgever of je verzoek gerechtvaardigd is. In de eerste plaats wordt die vraag aan de teamchef gesteld.

Half jaar
Wij horen graag van je of de reactie op je verzoek positief of negatief uitvalt. Wijst de werkgever je verzoek af? Dan kun je in de daaropvolgende 4 weken bedenkingen indienen. Die bedenkingen worden beoordeeld door een speciale commissie. Met het advies van die commissie, neemt de werkgever het uiteindelijke besluit. Het duurt dus maximaal 26 weken voordat er een definitief besluit komt. Dat betekent dat de werkgever je uiterlijk in december volledig duidelijkheid dient te geven.


Nieuwsoverzicht