Nieuw overlegmodel

Onlangs zijn nieuwe afspraken gemaakt over het Georganiseerd Overleg en het overleg tussen het korps en de bonden (GOKB). Deze nieuwe overlegstructuren worden in dit plaatje duidelijk. De VMHP vertegenwoordigt in dit overleg de belangen van al haar leden. De kracht van het argument blijft ook hier centraal staan.

Nieuwsoverzicht