Nieuw kabinet moet ruimte maken voor goed “politiepensioen”

De ACP, ANPV en VMHP willen dat een nieuw kabinet wettelijke blokkades opheft die een goed “politiepensioen” in de weg staan. De afgelopen jaren is de politie onevenredig hard geraakt door nieuwe pensioenregels. Als hier niets over wordt opgenomen in het regeerakkoord, willen de bonden hun oproep met acties kracht bijzetten.

De bonden wijzen erop dat de gemiddelde levensverwachting bij zwaar werk lager uitpakt dan gemiddeld. Dat moet mede reden zijn om huidige regels bij te stellen. Het kan niet zo zijn dat degenen die zich fysiek en mentaal te pletter werken, minder tijd en geld van hun pensioenpremie terugzien dan andere groepen. De bonden erkennen dat dit voor meerdere zwaarbelastende beroepen geldt en nodigen andere bonden, zowel binnen als buiten de politiesector, dan ook uit om de roep om verruiming van pensioenmogelijkheden te ondersteunen.


Nieuwsoverzicht