Nabetalingen 2014 gerekend tot pensioengevend inkomen

In 2014 zijn er diverse nabetalingen gedaan, onder andere in het kader van de OVW-periodieken. Ten onrechte heeft het korps deze niet aangemerkt als pensioengevend inkomen. In het Centraal Georganiseerd Overleg Politie van donderdag 5 november is met de vakorganisaties overeengekomen dat dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 rechtgezet zou worden bij het ABP. Het pensioen zal hierdoor stijgen, maar werknemer en werkgever moeten nog wel pensioenpremies afdragen. De verrekening vindt plaats in het salaris van december.

Door dit besluit stijgt het pensioen voor alle collega’s die deze nabetaling in 2014 hebben ontvangen. Om te zorgen dat de nabetalingen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 meetellen voor jouw pensioenopbouw en niet pas een jaar later, moet de wijziging nog vóór 2016 zijn doorgegeven aan het ABP. En moeten ook de premies voor die tijd zijn afgedragen. Dit is wettelijk vastgelegd. Daarom wordt een en ander verrekend met het salaris van december 2015.

Verrekening met toelagen

De toelagen TBF, iTBF en Algemene Levensloopbijdrage zijn gekoppeld aan het pensioengevend inkomen. Stijgt dit inkomen, dan stijgen ook de eventuele uitbetalingen van deze toelagen. Deze moeten dus ook worden herberekend en dit zal leiden tot een nabetaling door het korps. Deze zal worden verrekend met de nog te betalen pensioenpremie. Van de verschuldigde pensioenpremies komt overigens 70 procent voor rekening van de werkgever en 30 procent voor de medewerker.

Snelheid

Leo Schaap, plaatsvervangend diensthoofd HRM: ‘Wij realiseren ons dat deze nabetaling onverwacht komt. Dat is natuurlijk uitermate vervelend voor iedereen die het betreft. Uitgerekend in de maand december corrigeren wij niet graag in de inkomens van collega’s. Het was echter een noodzakelijke ingreep die ervoor zal zorgen dat zo’n vijfentwintigduizend collega’s meer pensioen opbouwen doordat ook de nabetaling pensioengevend inkomen is. ’

Rekenvoorbeeld

Wat jij in december op je loonstrook ziet, verschilt natuurlijk per persoon. Het onderstaande rekenvoorbeeld is een indicatie; je kunt de gebruikte bedragen vergelijken met jouw persoonlijke situatie.

 

 

Pensioengrondslag 2015 oud: € 46.000,00

 

Nabetaling voorgaande jaren in 2014: € 5.000,00

 

Nieuwe pensioengrondslag 2015: € 51.000,00

 

 

 

Normaal maandsalaris (bruto, afgerond): € 3.300,00

 

Normaal maandsalaris plus eindejaarsuitkering (=1,96*maandloon): € 6.468,00

 

 

 

Extra inhouding (6,97%): € 5.000,00 * 6,97% = -/- € 348,50

 

Extra werkgeverspremie (16,73%): € 5.000.00 *16,73% = € 836,50

 

 

 

Mogelijke (!) extra bruto-nabetalingen:

 

· TBF (afhankelijk van recht op TBF) € 5.000,00 * 1,8% = +/+ € 90,00

 

· iTBF (afhankelijk van recht en %) € 5.000,00 * ...% (stel 2%) = +/+ € 100,00

 

· Algemene levensloopbijdrage € 5.000,00 * 0,75% = +/+ € 37,50

 

+/+ € 227,50

 

 

 

Te betalen verschil (bruto) € 121,00

 

Uiteindelijk salaris in december 2015 (bruto) € 6.347,00

 

 

 

Meer informatie?

 

Heb je hierover een vraag, maak dan gebruik van het contactformulier van de HR-Servicedesk.