Nabetalingen 2014 gerekend tot pensioengevend inkomen

In 2014 zijn er diverse nabetalingen gedaan, onder andere in het kader van de OVW-periodieken. Ten onrechte heeft het korps deze niet aangemerkt als pensioengevend inkomen. In het Centraal Georganiseerd Overleg Politie van donderdag 5 november is met de vakorganisaties overeengekomen dat dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 rechtgezet zou worden bij het ABP. Het pensioen zal hierdoor stijgen, maar werknemer en werkgever moeten nog wel pensioenpremies afdragen. De verrekening vindt plaats in het salaris van december.

Wat jij in december op je loonstrook ziet, verschilt natuurlijk per persoon. Het onderstaande rekenvoorbeeld is een indicatie; je kunt de gebruikte bedragen vergelijken met jouw persoonlijke situatie.

Pensioengrondslag 2015 oud: € 46.000,00

Nabetaling voorgaande jaren in 2014: € 5.000,00

Nieuwe pensioengrondslag 2015: € 51.000,00

Normaal maandsalaris (bruto, afgerond): € 3.300,00

Normaal maandsalaris plus eindejaarsuitkering (=1,96*maandloon): € 6.468,00

Extra inhouding (6,97%): € 5.000,00 * 6,97% = -/- € 348,50

Extra werkgeverspremie (16,73%): € 5.000.00 *16,73% = € 836,50

Mogelijke (!) extra bruto-nabetalingen:

· TBF (afhankelijk van recht op TBF) € 5.000,00 * 1,8% = +/+ € 90,00

· iTBF (afhankelijk van recht en %) € 5.000,00 * ...% (stel 2%) = +/+ € 100,00

· Algemene levensloopbijdrage € 5.000,00 * 0,75% = +/+ € 37,50

+/+ € 227,50

Te betalen verschil (bruto) € 121,00

Uiteindelijk salaris in december 2015 (bruto) € 6.347,00

Meer informatie?

Heb je hierover een vraag, maak dan gebruik van het contactformulier van de HR-Servicedesk.


Nieuwsoverzicht