Nabestaandenwet: handhaving?

Hoe gaat de handhaving van de Algemene Nabestaandenwet (ANW), de volksverzekering voor nabestaanden van partners en wezen? De VCP heeft hier mede namens ons een reactie op gegeven.

 

De opstellers van de wetshandhaving wijzen erop dat niet iedereen de uitkering nodig heeft om een minimuminkomen te genereren. Verder wijzen ze op het huidige sociale zekerheidsstelsel, waarin ‘zelfredzaamheid en (arbeids)participatie’ belangrijke uitgangspunten zijn. De VCP zou het een stap in de verkeerde richting vinden als het kabinet en de politiek in deze redenering mee zouden gaan.

Lees de achtergrond op de VCP-site.


Nieuwsoverzicht