Minister: geen extra sectorale middelen beschikbaar voor CAO Politie

Donderdagmiddag 16 juli heeft op uitnodiging van Minister Van der Steur het gesprek plaatsgevonden tussen de voorzitters van de politiebonden en de Minister over de onderhandelaarsovereenkomst “loonruimteovereenkomst publieke sector 2015-2016”. Doel van dit gesprek was de interpretatie van de overeenkomst door alle partijen te bespreken en welke gevolgen dit heeft voor de totstandkoming van een CAO voor de sector politie (aangezien er met het akkoord nadrukkelijk geen CAO is afgesloten). De reacties die in de afgelopen dagen uit de achterban van de bonden naar voren kwamen zijn aan de Minister voorgelegd.

De politiebonden gaven in het gesprek vanuit ieders eigen positie aan hoe tegen de context en inhoud van de onderhandelaarsovereenkomst wordt aangekeken. De Minister maakte duidelijk de bereidheid te hebben om op sectoraal niveau verder te willen spreken om tot een CAO te komen, maar binnen de grenzen en financiële kaders van deze overeenkomst. Volgens de Minister zijn er geen extra sectorale middelen beschikbaar voor extra loon en andere onderdelen zoals toeslagen en vergoedingen. De voorzitters hebben verrast en teleurgesteld kennisgenomen van dit standpunt van de Minister en de reacties van de achterban onder zijn aandacht gebracht.

Gezamenlijk optrekken

In het gesprek gaven de bonden aan binnen de sector gezamenlijk te blijven optrekken en hun leden de ontstane situatie voor te leggen. In de komende week worden de besturen en leden over de overeenkomst geïnformeerd en geraadpleegd. Eind volgende week delen de politiebonden de resultaten hiervan met elkaar en verbinden daaraan conclusies. Daarover wordt dan ook de Minister geïnformeerd. De politiebonden sturen volgende week een brief aan de Minister om de inhoud van het gisteren gevoerde gesprek te bevestigen en nog eventueel aanvullende vragen voor te leggen. Medio augustus spreken de bonden opnieuw met de Minister over de situatie zoals die op dat moment aan de orde is.