Mening over modaliteiten gevraagd

De VMHP en de andere politiebonden zouden graag van collega’s horen wat hun recente ervaringen zijn met de toekenning van individueel gewenste modaliteiten.

Worden de procedurele afspraken tussen de werkgever en de bonden nagekomen? Leidt de huidige gang van zaken tot een bevredigende inzetverdeling? Met welke problemen krijgen leidinggevenden te maken?

In de zomermaanden vindt binnen politieteams de inventarisatie plaats van gewenste werktijdenmodaliteiten voor volgend jaar. Artikel 12a van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) schrijft voor dat een arbeidstijdenmodaliteit jaarlijks voor 1 oktober aangevraagd moet worden. Om onnodig werk te voorkomen hebben de werkgever en de
bonden afgesproken dat dit in de praktijk alleen geldt voor nieuwe aanvragen en
wijzigingsverzoeken. Wil jij je modaliteit ongewijzigd een jaar voortzetten, dan hoef je
daarvoor dus geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Mogelijkheden bespreken
Dat wil niet zeggen dat eenmaal toegekende modaliteiten automatisch worden voortgezet. Op
basis van de huidige regelgeving bekijken leidinggevenden jaarlijks in hoeverre de
aangevraagde en al eerder toegekende modaliteiten (opnieuw) toegekend kunnen worden
zonder de slagvaardigheid van de organisatie te belemmeren. Als de werkgever een
modaliteit niet ongewijzigd voort wil zetten of een aangevraagde modaliteit niet toekent, dan
moet hij dat voorgenomen besluit bespreken met de betreffende medewerker. Leidt
dat gesprek niet tot een uitkomst waar beide partijen zich in kunnen vinden, dan moet de
oplossing worden gezocht door de modaliteitenverdeling in teamverband te bespreken.

Adviescommissie
Biedt dit gesprek geen uitkomst en blijft de werkgever bij zijn voorgenomen besluit om een lopende of aangevraagde modaliteit af te wijzen? Dan moet daarover eerst nog advies in bij de adviescommissie werktijdenmodaliteiten,
bestaande uit deskundigen namens de werkgever en namens de bonden.

Ervaringen modaliteiten 2020
In de zomermaanden bereidt de werkgever zich voor op de besluitvorming over de
modaliteiten in oktober. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat daarbij niet altijd de
afspraken van de beleidsregel modaliteiten worden gevolgd.

Het beoogde doel van de procedurele afspraken is een zorgvuldige afweging van de belangen
van individuele medewerkers – het mogelijk maken van een betere afstemming van werk- en
privéverplichtingen door een werkweekpatroon ‘op maat’ – en het zwaarwegende
dienstbelang van zo slagvaardig teams. De VMHP en de andere politiebonden zijn benieuwd
hoe deze afspraken in de praktijk uitpakken en wat ze kunnen doen om hun leden op dit
gebied optimaal te ondersteunen. Daarom vragen we collega’s hun recente ervaringen
te delen:

  • Hoe gaat jouw team om met de afspraken uit de beleidsregel modaliteiten?
  • Welke gevolgen heeft dat op individueel en op teamniveau?
  • Tegen welke problemen lopen leidinggevenden aan?

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.jouw ervaringen. Elke bond verzamelt de reacties van zijn eigen leden. Inzendingen worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.


Nieuwsoverzicht