Memorie van Antwoord op wetsvoorstel Normalisering Rechtspositie Ambtenaren uitgebracht.

De initiatiefnemers van het wetsvoorstel Normalisering Rechtspositie Ambtenaren hebben hun Memorie van Antwoord uitgebracht. Het Voorlopig Verslag van de Eerste Kamer dateert van maart dit jaar; de beantwoording heeft dus enige tijd geduurd. Eerste Kamerleden hadden eveneens vragen gesteld aan Plasterk. Deze vragen zijn vooralsnog onbeantwoord.

Nieuwsoverzicht