Meer tijd voor indienen gronden LFNP-bezwaren

Het korps en de politiebonden zijn op donderdag 6 februari overeengekomen dat de indieningstermijn voor aanvullende gronden van reeds ingediende (pro forma) LFNP-bezwaren met vier weken wordt verlengd, dus tot 24 maart. De extra tijd wordt ook benut om de bezwaren van politiemedewerkers grondig door te nemen en tot een goede oplossing te komen.

De landelijke bezwaarorganisatie LFNP zal aan de groep politiemedewerkers die eerder een uitstel voor het indienen van bezwaargronden hebben gekregen tot 24 februari aanstaande een bevestiging per mail toesturen, waarbij de verlenging voor het indienen van (nadere) bezwaargronden tot 24 maart aanstaande wordt vastgesteld onder gelijke opschorting van de beslistermijn op bezwaar. De beslistermijn op bezwaar zal daarmee immers ook met vier weken worden opgeschort.


Nieuwsoverzicht