Maatwerk rond pensioen?

Dat we steeds later met pensioen mogen gaan, heeft ingrijpende gevolgen. Waarom laten we niet gewoon mensen zelf kiezen wanneer ze stoppen met werken? De VCP, waar de VMHP ook lid van is, brengt dit soort ideeën namens haar achterban naar voren in een plan voor de informateur.

Op haar site laat de VCP weten dat de stijging van de wettelijke AOW- en pensioenrichtleeftijd de afgelopen jaren te snel ging. De VCP wil dan ook dat het tempo omlaag gaat en dat er meer maatwerk komt, zodat mensen zelf kunnen kiezen wanneer ze met pensioen gaan.

Ook pleit deze vakcentrale voor meer mogelijkheden om flexibel met pensioen te gaan. Dit soort ideeën staat in een plan dat de VCP binnenkort aan de informateur overhandigt.

Lid CMHF en VCP
De VMHP is lid van de CMHF, een overheidscentrale dat fungeert als dienstverlenende koepel voor aangesloten verenigingen. De CMHF behartigt de belangen rond onder meer pensioen in allerlei landelijke gremia, zoals de Pensioenkamer van het ABP. De CMHF is lid van de Vakcentrale voor Professionals (VCP), de landelijke belangenbehartiger voor het vak en de professie. De VCP behartigt dus ook onze belangen als het om pensioen gaat, zoals nu het plan voor de informateur. Wil je zelf op de hoogte blijven? Kijk dan eens op www.vcp.nl.


Nieuwsoverzicht