LOGBOEK Aftellen naar P-Day – nog één dag

Het CAO-conflict met minister Van der Steur houdt veel politiemedewerkers bezig. Morgen en overmorgen zullen duizenden collega’s het werk neerleggen om duidelijk te maken dat ze de eisen van de politiebonden steunen. Op woensdag laten ze dat zien door vervolgens naar Den Haag te reizen en daar de toegang tot vier ministeries te blokkeren. De leden van het Landelijk Actiecentrum en de actieteams in de eenheden zijn vandaag druk doende geweest met de laatste voorbereidingen. Het LAC heeft zich onder andere gebogen over de definitieve versie van het busplan en het draaiboek voor woensdag. Daaraan voorafgaand vond in het Van de Valk-hotel in Leusden overleg met de (bus)commandenten plaats. Dat zijn de collega’s die de actie in goede banen moeten leiden. Zij dragen zorg voor de interne veiligheid en voor de samenwerking met de dienstdoende collega’s uit Den Haag. De blokkade van de ministeries gebeurt door drie groepen collega’s in actiehesjes met uiteenlopende kleuren. De ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken – twee kanten van hetzelfde gebouw – worden geblokkeerd door actievoerders in rode hesjes uit de eenheden Rotterdam, Midden-Nederland en Oost Nederland. Het ministerie van Financiën wordt geblokkeerd door collega’s in witte actiehesjes uit de eenheden Amsterdam, Politieacademie, Oost Nederland en Noord Nederland. Het ministerie van Algemene Zaken tenslotte wordt geblokkeerd door actievoerders in blauwe hesjes uit de eenheden Den Haag, Noord Holland, Zeeland West Brabant en Limburg. De blokkades beginnen om 9.00 uur.

In afwachting van die tweedaagse actieklapper hebben sommige collega’s hun ongenoegen de afgelopen dagen ook al op creatieve wijze geuit. Zo maakte Rob Bos maakte een meeslepend filmpje over het CAO-conflict, met als soundtrack het liedje ‘Ik Leef Niet Meer Voor Jou’ van Marco Borsato. Klik hier om het filmpje te bekijken. https://youtu.be/6L-8l0uRTiA

Ben jij erbij tijdens de acties? Help ons dan verslag uit te brengen van de gebeurtenissen! Stuur foto’s van wat je opvalt of korte berichtjes over je ervaringen naar info@politieacties.nl. We gebruiken jouw input dan voor onze live-rapportage via Facebook.com/politieacties en Twitter (@politieacties).

Filmpje P day

Error: The server returned a 404 Not Found error for this URL: . Please make sure that the data you trying to embed still exists. The full request to the server was: http://www.youtube.com/oembed?maxwidth=460&format=json&url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F6L-8l0uRTiA