Levensfase-uren sparen vanaf 1 juli 2019

Vanaf 1 juli 2019 kun je beginnen met het sparen van extra verlof via de LFU-regeling. Dat zijn de werkgever en politievakbonden onlangs met elkaar overeengekomen.

Vorig jaar hoorde je al over de regeling Levensfase Uren (LFU-regeling). Met levensfase-uren bouw je tijdens je loopbaan jaarlijks extra verlof op. Je bepaalt zelf wanneer en waarvoor je het verlof opneemt. Dat kan zijn voor extra vakantie, studietijd, een ‘sabbatical’ of extra verlof voorafgaand aan het pensioen.

Cao-afspraak
De LFU-regeling volgt uit de cao-afspraak om te komen tot een stelsel van verlofsparen (Politie CAO 2015-2017). En sluit aan op de wens om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen. De invoering is destijds op verzoek van de bonden naar aanleiding van ledenraadplegingen enige tijd uitgesteld.

Voorbereiding
Wij hebben met de andere vakbonden de werkgever onlangs meegedeeld dat wij nu het moment rijp achten om tot invoering over te gaan. Uiteraard moeten daarvoor nog wel de nodige voorbereidingen worden getroffen. Er is tijd nodig om alles klaar te maken en bijvoorbeeld de ICT-systemen aan te passen. Ook is er tijd nodig om iedereen goed te informeren. Daarom is nu 1 juli 2019 als ingangsdatum afgesproken.

Meer informatie
Meer informatie over levensfase-uren sparen vind je op de LFU-pagina op het politie-intranet. Later dit jaar volgt meer praktische informatie over de invoering van de LFU, onder andere via informatiebijeenkomsten. Advies van de werkgever is om dan ook eventuele vragen over wat de LFU persoonlijk voor jou gaat betekenen daarom voorlopig nog even te bewaren, tot dat later dit jaar aanvullende informatie inclusief veelgestelde vragen (en antwoorden) beschikbaar komt.


Nieuwsoverzicht