Ledenraadpleging overeenkomst overheidspersoneel

De VMHP houdt op donderdag 6 augustus van 15.30 tot 17.30 haar ledenraadpleging. leden zijn welkom bij de Champ Aubert, Boterbloem 1, Driebergen. Aanmelding via secretariaat@vmhp.nl onder vermelding van ledenraadpleging.Na afloop kan er bij een broodje met soep nagepraat worden. Meer info volgt per mail.

Waar gaat het over?

De vakcentrales hebben met het kabinet een loonruimteovereenkomst overheidspersoneel afgesloten.

Het akkoord bestaat uit 2 onderdelen:

* Loonruimte voor 2015 en 2016 voor o.a. de politiesector.

* Afspraken rond het pensioen om dit te financieren en de verdubbeling van het kabinet van de financiƫle ruimte die dat oplevert.

 

Deze overeenkomst wordt op de bijeenkomst, na een uitleg en discussie, ter stemming voorgelegd aan de VMHP leden. Een digitale stemming blijft, i.v.m. het ontbreken van uitleg daarbij, achterwege. Je wordt wel uitgenodigd om per mail je mening te geven die in de uitleg op 6 augustus zal worden gedeeld met de aanwezige leden.

 

Tot de start van een nieuwe CAO onderhandeling schort de VMHP de acties op maar blijft de andere bonden in de voorbereiding steunen.