Kosten externe inhuur Nationale Politie onbekend.

Binnen de Nationale Politie worden op een breed terrein veel externen ingehuurd die tijdelijke werkzaamheden uitvoeren die kennelijk niet door 'eigen' medewerkers verricht kunnen worden. De bonden hebben al ruim voor de zomervakantie verzocht om een actueel overzicht met daarin de hoeveelheid externen die thans ingehuurd worden en nog belangrijker welk bedrag hieraan wordt uitgegeven door de Nationale Politie.

Er is toen een toezegging gedaan door de Korpsleiding dat aan dit verzoek voldaan zou worden. Volgens de bonden zou dit 'met een druk op de knop' helder moeten kunnen worden. 

Naar nu is gebleken is de Nationale Politie niet in staat om aan deze toezegging te voldoen. De aanlevering zou uitsluitend mogelijk zijn indien handmatig elk dossier gelicht gaat worden hetgeen een grote onwenselijke administratieve druk gaat veroorzaken. 

De bonden zijn inmiddels op de hoogte dat er sprake zou zijn van een forse overschrijding van het bedrag wat begroot is en dat het totale bedrag wat uitgegeven wordt door de Nationale Politie in de honderden miljoenen loopt. De financiële positie van de Nationale Politie is momenteel niet rooskleurig en de bonden vinden het onbestaanbaar dat de werkelijke cijfers niet te achterhalen zijn. 

Ook is inmiddels bekend dat ambtenaren ingehuurd worden die naast hun nevenfunctie nog een 'eigen' bureau leiden en zo werkzaamheden voor de Nationale Politie verrichten. De bonden hebben ook grote zorgen over het verstrekken van cruciale info aan derden die deze werkzaamheden uitvoeren daar de privacy voor de bonden een groot goed is. De bonden hebben nogmaals aangegeven grote zorgen te hebben over de gang van zaken op dit onderwerp. 

De Korpsleiding heeft dit onderwerp inmiddels naar eigen zeggen 'met stip' tot prioriteit verheven.


Nieuwsoverzicht