Kort geding over CAO-actie tijdens cybertop

De korpsleiding en de Staat der Nederlanden hebben een kort geding aangespannen tegen de politiebonden over de aangekondigde CAO-actie tijdens de Global Conference on Cyber Space. Ze willen dat de rechter de actie verbiedt. Het is nog niet bekend wanneer het kort geding behandeld wordt. De voorzitters van de ACP, NPB, ANPV en VMHP zullen op de zitting aanwezig zijn. Zij zien het rechterlijk oordeel met vertrouwen tegemoet.

De politiebonden roepen collega’s die op donderdag 16 april aan het werk zijn rond de cybertop op tussen 9.00 en 11.00 uur ’s ochtends en tussen 18.00 en 20.00 ’s uur avonds een vakbondsbijeenkomst bij te wonen. Inclusief de reistijd naar en van de bijeenkomsten zorgt dit voor werkonderbrekingen van drie uur, die grote gevolgen hebben voor het vervoer van de deelnemers aan de top naar de vergaderlocaties.

De korpsleiding reageerde vrijwel direct op de aankondiging van deze CAO-actie en sommeerde de politiebonden de vakbondsbijeenkomsten te annuleren. De bonden zien daar echter geen enkele reden toe en hebben dat de werkgever laten weten. Vervolgens kondigde de korpsleiding het aanspannen van een kort geding aan.

Volgens de korpsleiding betekent de actie van de politiebonden een risico voor de beveiliging van de Global Conference on Cyber Space en de nabije omgeving van de cybertop. Een onterechte conclusie. De politiebonden hebben duidelijk gemeld dat de Dienst Bewaken en Beveiligen van de actie wordt uitgezonderd en de noodhulp is gewaarborgd. De veiligheid komt dus niet in het gedrang. De politievakbonden vinden dan ook dat de actie moet doorgaan. Houd deze website goed in de gaten voor meer informatie.