Korpschef kan lang wachten op excuses politiebonden

Het zijn onrustige tijden bij de politie. De reorganisatie en de acties voor een nieuwe CAO zorgen dag in dag uit voor commotie. Maar in spannende tijden je hoofd koel houden is een kernkwaliteit van politiemensen. Dat hoort bij hun dagelijks werk. Natuurlijk lukt het de ene dag beter dan de andere. Soms vliegt iemand ineens uit de bocht, zelfs op het hoogste niveau. Zo verscheen op dinsdag 14 april op het intranet van de Nationale Politie ineens een opvallende uithaal van korpschef Gerard Bouman naar de politiebonden. Voorafgaand aan de marathon van Rotterdam was door actievoerders in koeienletters een slogan op een deel van het parcours gekalkt. De leiding van de eenheid Rotterdam had vervolgens proces-verbaal laten opmaken en de FO ingeschakeld. Een opmerkelijk optreden, dat via Twitter in de landelijke media belandde. Op maandag 13 april publiceerden ook de politiebonden een verontwaardigde reactie.

Onfatsoenlijk gedrag

Volgens de heer Bouman hebben de bonden in die reactie een ‘feitelijk onjuist’ beeld van de gang van zaken geschetst en ten onrechte felle kritiek geuit op een lid van de eenheidsleiding. Op hoge toon beschuldigt hij ons van onfatsoenlijk gedrag en eist hij min of meer excuses.

 

Stemmingmakerij

De politiebonden betreuren dat de heer Bouman niet eerst even tot tien heeft geteld alvorens dit bericht op intranet te laten plaatsen. Ten eerste vinden wij het raar dat hij niet gewoon contact met ons heeft opgenomen om zijn verontwaardiging bekend te maken. Dat had hem gesierd, zeker als je bedenkt hoe frequent onze contacten zijn. In plaats daarvan heeft hij ervoor gekozen om op zijn eigen intranet uit te pakken met ongezouten verwijten richting de bonden. Dat beschouwen wij als een keuze voor stemmingmakerij, een korpschef onwaardig.

 

Feiten op een rijtje

Ten tweede verwijt de heer Bouman de bonden een ‘feitelijk onjuist’ beeld te hebben geschetst, maar hij doet geen moeite om zelf het feitelijk juiste beeld te geven. Voor alle duidelijkheid: onze reactie was gebaseerd op de volgende feiten.

 

• De politiebonden hebben formeel CAO-acties rondom de marathon van Rotterdam aangezegd.

• Het plaatsen van leuzen op het wegdek was één van de aangezegde acties (‘boodschappen op delen van het wegdek waarover de route van de Marathon loopt’).

• Het actieteam Rotterdam heeft over de communicatie sluitende afspraken gemaakt met de eenheidsleiding Rotterdam.

• Op het parcours is de tekst ‘Politie verdient beter #CAO ’15’ aangebracht met kalk.

• Een dienstdoende DGBO-chef heeft de FO sporen laten veilig stellen.

• Er is een proces-verbaal van bevindingen opgemaakt.

• Een lid van de eenheidsleiding heeft op Twitter gemeld: ‘Het is normaal dat de politie onderzoek doet bij forse bekladding van wegdek in verband met schade en mogelijke aangifte door wegbeheerder.’

• Anders dan afgesproken heeft de eenheidsleiding over deze gang van zaken geen contact gezocht met het actieteam.

• Het is binnen de eenheid Rotterdam geen normale procedure om bij bekladding de FO in te schakelen.

 

Wellicht zijn er ook nog andere relevante feiten. Dan zou het goed zijn geweest als de heer Bouman die met ons had gedeeld.

 

Scherpe tekst

De emoties liepen in de loop van zondag 12 april hoog op in Rotterdam. De eenheidsleiding leek eerder van plan actievoerders het leven zuur te maken dan hun inspanningen collegiaal te steunen. De politiebonden besloten hun onvrede daarover niet naar buiten te brengen in een reguliere protestbrief, maar in een ironisch getoonzette reactie. Die is maandag 13 april aan het eind van de dag geplaatst. In de loop van de avond bleek dat niet iedereen de scherpte van de tekst kon waarderen. De bonden hebben nog eens goed naar de tekst gekeken en geconstateerd dat hij niet bijdroeg aan een oplossing. Besloten werd hem te vervangen door een verslag van het gesprek dat inmiddels had plaatsgevonden tussen de eenheidsleiding Rotterdam en ons actieteam aldaar. Dossier gesloten, wat ons betrof

 

Uithaal naar de bonden

Maar daar dacht de heer Bouman anders over. Op dinsdagochtend, nadat het bericht was verwijderd, heropende hij de discussie met een uithaal naar de bonden op intranet. Daarin noemt hij onze kritiek op de eenheidsleiding van Rotterdam ronduit onterecht. Met andere woorden: hij vindt het geen probleem dat de leiding in eerste instantie haar steun uitsprak voor het maken van een proces verbaal over de CAO-actie en het inschakelen van de FO om de sporen vast te leggen.

 

Oncollegiaal gedrag

Blijkbaar mist de heer Bouman de juiste antenne om op te vangen dat een dergelijke reactie op de werkvloer wordt beschouwd als het toppunt van oncollegiaal gedrag. Juist omdat de medewerkers nog altijd een grote kloof voelen tussen zichzelf en de hoogste bazen roept elke suggestie van een mogelijke afrekening door de top meteen grote verontwaardiging op. Dat is ook de reden dat in Rotterdam de vlam zo snel in de pan sloeg.

 

Pas maar op

Wij vinden het erg jammer dat de heer Bouman door dit bericht opnieuw twijfel zaait over de sympathie van de korpsleiding voor collega’s die bereid zijn actie te voeren voor betere arbeidsvoorwaarden. Hij voelt kennelijk niet aan dat zijn woorden op de werkvloer worden begrepen als een waarschuwing: pas maar op met actievoeren, want als je leidinggevende daar moeilijk over doet, wordt hij steevast gesteund door de korpsleiding.

 

De bonden hebben zichzelf een spiegel voorgehouden en besloten onze reactie op de gebeurtenissen in Rotterdam te verwijderen. Niet omdat de korpsleiding dat wilde, maar omdat wij er achteraf zelf minder gelukkig mee waren. Wij zijn namelijk niet bang onszelf een spiegel voor te houden en als wij dat niet doen, dan doen onze leden het wel. We zijn erg benieuwd wie de korpschef een spiegel mag voorhouden over de door hem geëiste excuses.

 

Wat ons betreft sluiten we dit dossier af en gaan we ons snel weer bezighouden met echt belangrijke zaken, zoals vechten voor een goede CAO.

 

Han Busker, voorzitter NPB

Gerrit van der Kamp, voorzitter ACP

Geert Priem, voorzitter ANPV

Sanna Eichhorn, voorzitter VMHP