Km-vergoeding en dagcomponent

Lees hier de laatste stand rond de met de werkgever afgesproken km-vergoeding en dagcomponent. De wijzigingen gaan per 1 januari 2020 in.

De cao-afspraken over de verhoging van de kilometervergoeding woon-werkverkeer van €0,18 naar €0,19 per km en de afschaffing van de dagcomponent bij dienstreizen binnenland moeten nog verwerkt worden in formele regelgeving: het Besluit reis-verblijf- en verhuiskosten politie (Brvvp) moet gewijzigd worden en dat kost tijd. Overeengekomen werd om de wijzigingen in te laten gaan op 1 januari 2020. Deze datum is overigens in de cao vastgelegd voor de wijziging van de vergoeding van dienstreizen met eigen vervoer vanaf de woning naar een andere werkplek dan de plaats van tewerkstelling. Hiermee loopt het dus synchroon met elkaar.


Nieuwsoverzicht