Kandidaten Verantwoordingsorgaan ABP gezocht

Je kunt je tot 8 december kandidaatstellen voor het ABP Verantwoordingsorgaan. Op 20 en 27 november zijn er informatiebijeenkomsten voor collega's die er meer over willen weten. De verkiezingen zijn in april 2018. Hier vind je alvast meer informatie, onder andere over het profiel van de kandidaten.

De afgelopen vier jaar heeft de CMHF-fractie in het verantwoordingsorgaan van ABP (VMHP is lid van de CMHF) onze belangen behartigd. Pauline van Tets, Hans Couzy (en later Roel van der Voort), Paul Müller (VMHP'er) en Jacqueline van Langeraad, die in april 2014 gekozen zijn via verkiezingen, vertegenwoordigen op dit moment de werknemers en gepensioneerden.

Iedere vier jaar vinden er nieuwe verkiezingen plaats. De CMHF doet in 2018 mee aan die verkiezingen en zoekt samen met de VMHP enthousiaste kandidaten die het ABP-bestuur gevraagd én ongevraagd willen adviseren over bijvoorbeeld de hoogte van de pensioenpremie en indexaties, de regels voor beleggen en de communicatie naar de deelnemers.

Belang
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waar een werknemer en werkgever gezamenlijk bijna 1/5 deel van het salaris voor apart zetten. Dit is niet alleen voor het inkomen dat betrokkene ontvangt wanneer deze stopt met werken, maar het kan ook het inkomen zijn bij arbeidsongeschiktheid en voor nabestaanden ingeval van overlijden. Al bijna 100 jaar is ABP het pensioenfonds voor mensen die werken bij overheid en onderwijs. Maar liefst 1 op de 6 mensen in Nederland ontvangt nu of in de toekomst een pensioen van ABP. De komende jaren zal het pensioenstelsel worden gewijzigd en als lid van het verantwoordingsorgaan zit je middenin deze unieke fase van het ABP. Daarom vinden de CMHF en de VMHP het belangrijk om de belangen van haar leden goed te blijven vertegenwoordigen en zijn wij op zoek naar geschikte kandidaten.
 
Profiel
Naast dat je deelnemer bent van het ABP, ben je niet alleen geïnteresseerd in pensioen maar beschik je ook over relevante kennis/inzicht met betrekking tot pensioen, zoals regelgeving, beleggingen, financiële verantwoording, risicomanagement en communicatie. We verwachten dat je voldoende tijd beschikbaar hebt om de minimaal 12 vergaderingen per jaar, zijnde overlegvergaderingen, themabijeenkomsten, en eventueel commissie en/of fractieoverleg bij te wonen. Het verantwoordingsorgaan vergadert altijd op de donderdag (minstens 10 maal per jaar); commissievergaderingen worden in overleg met de leden van een commissie vastgesteld. Daarnaast is er voorbereidingstijd nodig en afstemming met de leden van de fractie. Gemiddeld kost het lidmaatschap een halve dag per week. Het is vrijwilligerswerk, maar per formele vergadering is een vacatie beschikbaar en reiskosten worden vergoed. Verder organiseert ABP diverse cursussen en zijn er regelmatig themasessie over relevante onderwerpen.

Brief en cv
Er komen twee CMHF-lijsten: één voor de al gepensioneerde deelnemers en één voor de actieve deelnemers. Als VMHP kunnen we geïnteresseerde kandidaten voordragen tot 8 december 2017. Elke voordracht dient ondersteund te worden met een motivatiebrief en een cv. Vervolgens zal de kandidaatstellingscommissie een gesprek voeren met iedere kandidaat om tot een goede lijstvolgorde te kunnen komen.

Informatiebijeenkomsten
Om je vragen te kunnen beantwoorden en om je een kijkje te geven in de werkzaamheden van het verantwoordingsorgaan en de huidige CMHF-fractie zullen Paul Müller en Jacqueline van Langeraad twee landelijke bijeenkomsten organiseren: maandagavond 20 november in Culemborg en maandagmiddag 27 november in Den Haag. Zo kun je een beter beeld krijgen over hetgeen je te wachten staat.


Nieuwsoverzicht