Inspectie: Aanpak overvallen succesvol

De landelijke aanpak van overvalcriminaliteit heeft bijgedragen aan de goede resultaten die tot nu toe zijn geboekt. De geïntegreerde aanpak, waarin alle partijen op alle niveaus naar dezelfde doelen toe werken, blijkt effectief en succesvol en kan als voorbeeld dienen op andere gebieden. Dat concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie. De kracht van de aanpak zit in het feit dat er aansluiting is gezocht bij bestaande lokale structuren en dat ook private partijen goed betrokken zijn.

Wel meent de Inspectie dat de informatie uitwisseling tussen de betrokken partijen een punt van aandacht is. Minister Opstelten onderschrijft de conclusies van de Inspectie. Hij wijst erop dat eenzelfde aanpak ook op andere terreinen succesvol blijkt, zoals blijkt uit de sterke daling van het aantal straatroven en woninginbraken.

In 2009 zijn 2898 overvallen gepleegd. In 2013 is dit gedaald tot 1633, een daling van 43,7%. De daling zet ook dit jaar door. In de eerste tien maanden van 2014 vonden er 22% minder overvallen plaats dan in de eerste tien maanden van 2013.


Nieuwsoverzicht