Inhoudelijke reactie gewenst

Met de andere bonden hebben wij gereageerd op de brieven van de korpschef en werkgever. Wij missen een inhoudelijke reactie op ons herstelplan nationale politie. Op 5 juli zetten de bonden dit kracht bij door een actie met kaderleden in Den Haag.

Op de reacties van de werkgever en korpschef hebben wij op 3 juli wederom een antwoord gegeven via twee brieven.

Brief aan korpschef

De bonden vinden dat de werkgever en korpschef nog onvoldoende inhoudelijk gereageerd hebben op het herstelplan nationale politie. Dit plan komt ook voort vanuit onze achterban. In de brief aan de korpschef: 'Wij constateren dat u daarop inhoudelijk geen enkele beweging maakt en slechts een procesvoorstel doet met het organiseren van een strategische bijeenkomst.'

Brief aan minister en korpschef

In onze gezamenlijke brief naar de minister en korpschef: 'Wij willen als politievakbonden geloofwaardig blijven naar onze achterban als het gaat om de afspraken die wij met de werkgever maken. Op dit moment is de situatie binnen de organisatie zodanig dat hiervoor geen ruimte is. Op 25 juli a.s. zullen wij als politievakbonden de situatie met onze achterban opnieuw beoordelen en bepalen of het voeren van cao-overleg mogelijk is.'


Nieuwsoverzicht