Informateur uitgenodigd

De Coalitie voor Veiligheid waarachter de VMHP deel van uit maakt, heeft onlangs informateur Tjeenk Willink een brief gestuurd. In totaal is 4,5 miljard Euro nodig om organisaties in de veiligheidsketen, zoals de politie, slagvaardig te houden.

De veiligheidsketen in Nederland is op dit moment niet voldoende in staat om adequaat te reageren op de snel ontwikkelende dreigingen. Net als de rest van Europa voelen de inwoners van Nederland dat we op een keerpunt zitten. Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid meer. Nederland én Europa moeten een transitie maken in het denken over onze veiligheid.

Investering
Naast het intensiveren van de samenwerking pleiten wij voor een investering in nieuwe middelen en meer personeel van in totaal 4,5 miljard Euro in de komende kabinetsperiode om de slagkracht van de organisaties in de veiligheidsketen op peil te brengen.

Kiem
Blijven investeringen uit, dan heeft dat gevolgen. We zullen dan (nog) meer dan nu al het geval is voor de keuze komen te staan welke veiligheidsproblemen wel of niet kunnen worden aangepakt. De kiem voor een echt veiliger Nederland wordt gelegd aan de (in)formatietafel.


Nieuwsoverzicht