In 2015 vervalt ouderschapsverlofkorting

Als onderdeel van het Regeerakkoord vervalt de ouderschapsverlofkorting per 1 januari 2015.

Via de Inkomstenbelasting kan bij (gedeeltelijk) onbetaald ouderschapsverlof een zgn. ouderschapsverlofkorting worden verkregen. Deze ouderschapsverlofkorting leidt er toe dat er minder Inkomstenbelasting wordt geheven.

Als onderdeel van het Regeerakkoord Rutte-Ascher zal deze ouderschapsverlofkorting (die in 2014 € 4,29 per uur aan ouderschapsverlof bedraagt) per 1 januari 2015 komen te vervallen. De Eerste Kamer moet nog met het ingediende wetsvoorstel instemmen.

Het opnemen van ouderschapsverlof blijft in 2015 wel mogelijk, maar zonder het fiscaal voordeel.


Nieuwsoverzicht