Hoorzitting Tweede Kamer over CAO-conflicten

Op dinsdag 23 juni houdt de Tweede Kamer van 16.30 tot 18.00 uur een hoorzitting over de vastgelopen CAO-onderhandelingen binnen de overheidssectoren. Dat gebeurt op initiatief van de ChristenUnie.

De dag daarna bespreekt de Kamer de motie die CU-fractievoorzitter Arie Slob op 27 mei heeft ingediend, mede namens de PvdA. Daarin werd het kabinet opgeroepen de CAO-onderhandelingen vlot te trekken. Volgens de met een ruime meerderheid aangenomen motie verdienen politieagenten, militairen en overig overheidspersoneel na jaren op de nullijn nu zo snel mogelijk een fatsoenlijke nieuwe CAO.

Op dinsdag 16 juni hebben de politiebonden premier Rutte in een brief met klem om duidelijkheid gevraagd over de invulling die het kabinet aan de motie-Slob gaat geven . Tijdens de hoorzitting op 23 juni zullen de bonden uiteraard aanwezig zijn om hun visie op hun CAO-conflict met minister Van der Steur/het kabinet te geven.


Nieuwsoverzicht