Hoe denk jij over LFU?

Van 15 mei 2017 tot 28 mei 2017 kunnen VMHP-leden zich via een digitale ledenpeiling uitspreken over de LFU. Ook de andere politiebonden houden de toegezegde online peiling onder hun eigen leden. Daarna maken de bonden de balans op.

Vorige maand informeerden de bonden zoveel mogelijk politiemedewerkers tijdens gezamenlijke bijeenkomsten over de LFU. Deze bijeenkomsten zijn zeer goed bezocht. Veel medewerkers lieten zich bijpraten en stelden hun vragen. Na deze informatieronde door het land hebben de bonden en het korps ook alle informatie over de LFU online beschikbaar gesteld. Inmiddels staat bovendien de aangekondigde rekentool op het korpsintranet. Daarmee kun je een indicatie krijgen van je persoonlijke startbudget aan verlofuren bij de beoogde invoering van de LFU.

Online peilingen bondsleden

Heb jij je zo goed mogelijk laten informeren? Laat ons dan weten hoe jij - op basis van de aan jou voorgelegde informatie - denkt over de LFU zoals deze voorligt. Leden van de VMHP kunnen zich vanaf maandag 15 mei 2017 tot en met 28 mei 2017 via een online peiling van hun eigen bond uitspreken over de LFU. De bonden roepen alle leden op om daarvan gebruik te maken. Elke bond maakt op basis van de uitkomst van de ledenpeiling, reacties tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten en signalen van de werkvloer een afweging en neemt een standpunt in over de beoogde invoering van de LFU. Daarna maken de bonden samen de balans op.