hervatting CAO onderhandelingen

De politiebonden NPB, ACP, ANPV en VMHP hervatten de onderhandelingen met de minister van Veiligheid en Justitie over een nieuwe politie-CAO. Dat hebben ze vandaag gezamenlijk besloten na een persoonlijk gesprek met minister Van der Steur. Zonder exacte bedragen te noemen heeft hij de bonden laten weten dat hij van het kabinet een verruimd financieel mandaat heeft gekregen om opnieuw te gaan onderhandelen. De onderhandelingen zullen plaatsvinden met als richtsnoer de zes piketpalen die CAO-verkenner Hans Borstlap begin oktober heeft uitgezet. De bonden hebben daarover de afgelopen weken ledenraadplegingen gehouden en zich na afloop bereid verklaard tot hervatting van de onderhandelingen. Cruciale voorwaarde daarbij was wel dat minister Van der Steur van het kabinet voldoende financiële armslag zou krijgen om de zes ‘handreikingen’ van Borstlap geloofwaardig te kunnen invullen. De minister heeft de politiebonden vandaag verzekerd dat hij aan de onderhandelingstafel terugkeert met een ruimer (financieel) mandaat dan hij tot nu toe had op basis van het loonruimte-akkoord. Dat voorziet in een eenmalige uitkering van € 500 in 2015 en een structurele loonsverhoging van 5,05 procent voor 2015 en 2016. De bonden hebben hem vervolgens laten weten een uitnodiging voor nieuwe Cao-besprekingen te zullen aannemen. Dit besluit brengt met zich mee dat de vakbondsacties binnen de politiesector worden opgeschort. De bonden roepen hun leden op per direct te stoppen met alle acties. Ook het coulancebeleid (niet bekeuren bij lichte overtredingen) wordt na een actieperiode van bijna negen maanden stopgezet. Het publiek zal er dus rekening mee moeten houden dat ook voor lichtere overtredingen weer kan worden bekeurd. Het landelijk actieteam en de actieteams in de eenheden staken het voorbereiden van nieuwe acties, maar worden in staat van paraatheid gehouden. Tijdens het onderhandelingsproces zullen beide partijen zoals gebruikelijk een radiostilte in acht nemen. Er zal dus niet worden bericht over ‘tussenstanden’, alleen over de uitkomst van het hele proces. Naar verwachting zal het een aantal weken duren voordat daarover duidelijkheid ontstaat.

Nieuwsoverzicht