Hans Donker gaat Dienst Financiën van Nationale Politie leiden

Hans Donker (52) wordt het nieuwe hoofd van de Dienst Financiën van de nationale politie. Zijn benoeming zal op 10 maart 2014 ingaan. De Dienst Financiën maakt onderdeel uit van het Politiedienstencentrum. Deze dienst is nu in belangrijke mate decentraal georganiseerd.

Dhr. Donker gaat leiding geven aan de overgang naar een grotendeels centraal opererende dienst. Hij krijgt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van financiële taken binnen het korps.

Sinds 2009 leidde dhr. Donker de Directie Facilitair en Financiën van Rijkswaterstaat (RWS). Eerder vervulde hij bij RWS de functie van hoofd Control en Informatie. Verder werkte hij bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onder meer als hoofd Financieel en Informatiemanagement, en bij de Directie Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Financiën.


Nieuwsoverzicht