Gezamenlijke cao-inzet van alle politiebonden

Wij koersen samen met de andere politiebonden aan op een gezamenlijke cao-inzet. Dat is het resultaat van positief overleg tussen de voorzitters van de vier bonden afgelopen donderdag en vrijdag.

De komende dagen wordt dat wat besproken is, op papier gezet en voorgelegd aan de besturen van de bonden. Als wij daarmee akkoord gaan, kunnen de cao-onderhandelingen met minister Grapperhaus van start gaan.

Wens leden
Wij maakten samen met de andere politiebonden ACP, NPB en ANPV in december 2017 elk afzonderlijk ons eisenpakket bekend. Volgens de wens van veel leden werden vervolgens verkennende gesprekken gevoerd om tot één gezamenlijke inzet te komen.

Beslissende stem
De komende dagen wordt dus aan deze gezamenlijke inzet gewerkt die deze week ook aan het bestuur van de vier bonden wordt voorgelegd. Wij hebben een beslissende stem in het accorderen van de gezamenlijke inzet en de stappen die daaruit voortvloeien.

Gezamenlijk
Een woordvoerder namens de vier bonden: ‘De collega’s willen niets liever dan dat er een front wordt gevormd voor een nieuwe cao. Daar maken we ons hard voor. Het is de bedoeling dat vanuit de inzet van de vier bonden één geheel gemaakt wordt, waarmee we namens onze leden de onderhandelingen ingaan. Het is nu eerst aan de besturen om namens hun achterban akkoord te geven op wat voorligt. Dan kunnen we ons gezamenlijk voorbereiden op de onderhandelingen.’

Hoofdpunten volgen
De hoofdpunten uit de gezamenlijke cao-inzet van de bonden worden naar verwachting later deze week gepresenteerd. Blijf de ontwikkelingen volgen op deze site en in de nieuwsbrief, exclusief voor leden.


Nieuwsoverzicht