Geen belasting over de dwangsom

Na de gewonnen beroeps- en hoger beroepsprocedures, heeft collega-politiebond ACP ook in cassatie gewonnen. De Hoge Raad (de hoogste rechter van Nederland) heeft deze bond in het gelijk gesteld en geoordeeld dat er geen belasting over de dwangsom betaald hoeft te worden.

Bestuursorganen zijn verplicht om tijdig een beslissing te nemen. Maar soms is een bestuursorgaan ook een werkgever. Dit geldt ook voor de nationale politie. Bijvoorbeeld, een politieambtenaar dient een verzoek in of maakt bezwaar, en de nationale politie beslist te laat. Dan kan de politieambtenaar een ingebrekestelling zenden. Daarna heeft de nationale politie nog twee weken de tijd om alsnog een besluit te nemen. Zijn deze twee weken voorbij en is er nog steeds geen beslissing genomen, dan moet de nationale politie een dwangsom aan de politieambtenaar betalen. Dit kan oplopen tot een bedrag van € 1.260,-. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Veel leden van de ACP hebben dit gedaan en hebben een dwangsom ontvangen. De Belastingdienst vindt echter dat bij ambtenaren over deze dwangsom loonbelasting moet worden betaald. Volgens de Belastingdienst is deze dwangsom aan te merken als loon, omdat deze dwangsom door een werkgever aan een werknemer zou zijn betaald.

De Hoge Raad (de hoogste rechter van Nederland) heeft deze bond in het gelijk gesteld en geoordeeld dat er geen belasting over de dwangsom betaald hoeft te worden.

Wij zoeken uit wat dit voor VMHP-leden betekent. Als je hier vragen over hebt, neem dan contact met ons op.


Nieuwsoverzicht