Enquête over ontplooiingkansen van jongeren

Vul uiterlijk 25 januari deze enquête over kansen voor jongeren in.

Prestatiedruk, werkstress, ontwikkeling: wat zijn de kansen en knelpunten waar jongeren vandaag de dag mee te maken hebben? De politiek vroeg de SER dit te onderzoeken. Het SER-Jongerenplatform heeft een online enquête gestart om inzicht te krijgen in de kansen en beperkingen die jongeren ervaren op hun levenspad. Je kunt deze tot en met 25 januari invullen.