Eisen overleg over de Initiatiefwet normalisering rechtspositie ambtenaren

De gezamenlijke centrales voor overheidspersoneel eisen overleg over de Initiatiefwet Normalisering rechtspositie ambtenaren.

Volgens de Minister van BZK en de initiatiefnemers zijn de bonden het wel eens met de inhoud maar niet met het proces. Tweede kamer lid Slob en van Raak riepen de bonden op te reageren omdat dit volgens hen niet juist was. De gezamenlijke centrales voor overheidspersoneel laten in deze brief duidelijk hun standpunt weten. De VMHP ondersteunt dit signaal. De politie is als geheel uitgezonderd van de normalisering, samen met defensie en de rechtelijke macht/OM.

Brief aan Tweede Kamer over normalisatie ambtenarenstatus